Suwnice bramowe wykorzystywane są najczęściej do pracy na zewnątrz.

Wykonujemy urządzenia w wariancie jednodźwigarowym lub dwudźwigarowym. Nasze suwnice są wyposażone w systemy antykolizyjne gwarantujące bezpieczeństwo pracy i zapobiegające zderzeniu maszyny z innymi suwnicami lub obiektami na torowisku.

Suwnica pracująca na zewnątrz wyposażona jest w wiatromierze, kleszcze szynowe przeciwburzowe oraz oświetlenie umożliwiające pracę w przypadku godzin wieczornych

  • Parametry udźwigu, rozpiętości i wysokości podnoszenia konfigurujemy na życzenie użytkownika.
  • Napędy mechanizmów jazdy wyposażamy w przemienniki częstotliwości.
  • Sterowanie suwnicy: podstawowe – radiowe, awaryjne – kaseta sterownicza.
  • Możliwość montażu dwóch wciągników pracujących w tandemie.
  • Do naszych suwnic montujemy wciągniki elektryczne linowe o skróconej zabudowie, a dla mniejszych udźwigów opcjonalnie wciągniki elektryczne łańcuchowe.
  • Małe wymiary gabarytowe zabudowywanych wciągników umożliwiające ograniczenie do minimum stref martwych przy jeździe wciągnika i podnoszeniu zblocza.
  • Dwie suwnice pracujące na wspólnym torowisku możemy wyposażyć w radiowy system pracy w tandemie.
  • Dwie i więcej suwnic pracujących na wspólnym torowisku wyposażamy w optyczny układ antykolizyjny.
  • Zasilanie suwnicy bramowe odbywa się przez bęben kablowy lub szynoprzewód.
  • Możliwe wykonanie z bębnem kablowym przy wciągniku zapewniającym zasilanie dla pomocniczego sprzętu przeładunkowego.
Pobierz katalog