Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego [Dz.U. 2018 poz. 2176] Urządzenia dźwignicowe ogólnego i specjalnego przeznaczenia z napędem mechanicznym wymagają co miesięcznych przeglądów konserwacyjnych.

Konserwacja urządzeń dźwignicowych o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów musi odbywać się co co najmniej 3 miesiące.

  • Świadczymy usługi przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego tj.
    suwnice, żurawie stacjonarne, wciągniki i wciągarki.
  • Posiadamy wykwalifikowanych konserwatorów oraz szeroki asortyment części zamiennych, gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania urządzeń objętych naszym nadzorem.
  • Zapewniamy własne podesty ruchome przejezdne.