Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176) przegląd specjalny wykonywany jest w przypadku przekroczenia resursu UTB. Przegląd specjalny ma na celu ocenę stanu technicznego urządzenia, określenie rzeczywistego stopnia zużycia eksploatacyjnego urządzeń oraz wyznaczenie działań naprawczych przywracających urządzenie do sprawności i funkcjonalności zapewniających bezpieczną dalszą eksploatacje. Przegląd specjalny wykonywany jest przez firmy posiadające uprawnienia w zakresie napraw i modernizacji UTB, konserwatorów UTB i osoby wykwalifikowane w sektorze urządzeń transportu bliskiego.

W ramach przeglądu wykonujemy:

 

  • Sprawdzenie poprawności działania urządzeń zabezpieczających w mechanizmach roboczych,
  • Sprawdzenie stanu przekładni mechanizmu podnoszenia, jazdy wciągnika i jazdy mostu suwnicy,
  • Sprawdzenie momentów dokręcania oraz poprawności wykonania połączeń rozłącznych,
  • Sprawdzenie cięgien nośnych wraz z oględzinami haka,
  • Pomiary geometrii urządzenia wraz z pomiarami odkształcalności ustroju nośnego pod obciążeniem,
  • Przeprowadzenie badań nieniszczących połączeń nierozłącznych metodami powierzchniowymi i objętościowymi,
  • Przeprowadzenie pomiarów i badań nieniszczących elementów chwytnych,
  • Pomiar grubości ścianek elementów nośnych w miejscach budzących wątpliwości ze względu na występowania korozji,

Po wykonaniu badania i oceny stanu technicznego urządzenia określany jest zakres prac, który powinien być wykonany przed dopuszczeniem do dalszej eksploatacji urządzenia transportu bliskiego.